Sociaal Emotionele Begeleiding

SOCIAAL EMOTIONELE BEGELEIDING

Ondersteunende begeleiding is begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met een lichte beperking, Activeren van de client en  plannen/  structureren van taken uit het algemeen dagelijkse leven staan hierin centraal. Vergoedingen voor deze begeleidingsvorm loopt via uw gemeente (WMO of Jeugdzorg).

(Individueel) Ondersteunende begeleiding kan zowel bij u thuis als in ons begeleidingscentrum genoten worden.

Copyright Stubero. Kopiëren van content niet toegestaan