Walbreukergraaf 24  6041NX  Roermond. T |  06 – 14721005  M | info@stubero.nl

Schrijf je nú in voor de brugklastraining.

Schrijf je nú in voor de brugklastraining.

De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs kan voor leerlingen heel wat problemen opleveren. In het voortgezet onderwijs wordt een groot beroep gedaan op zelfstandigheid en eigen inzet. Niet iedere jongere kan deze zelfstandigheid aan. Het is daarom...